ADVIES

Altijd gedegen advies voor uw project

Samen maak je het verschil door te communiceren én elkaar te begrijpen. Peter van de Kerkhof deelt graag zijn kennis en het brede netwerk om te opdrachtgevers breed en optimaal te informeren en te adviseren. Het advies houdt niet op bij het beantwoorden van vragen. Wij onderzoeken ook graag de mogelijkheden, bieden alternatieven aan en denken aan de gevolgen. Advies van formaat leveren van het hoogste niveau zodat het gewenste resultaat gerealiseerd kan worden, dat is waar Peter van de Kerkhof voor staat.

 

Inspectie en diagnose

Met specifieke kennis op het gebied van onderhoud en preventieve oplossingen die gebreken of extra onderhoud voorkomen bekijken we een object of project. Naast technische analyses bekijken we de objecten in relatie tot de technische en esthetische wensen. Wanneer er gebreken worden opgespoord dragen we naast de diagnose ook oplossingen aan.

 

Risico analyse

Wat zijn uw plannen met uw vastgoed? Op basis van onze vastgoedinspecties kunt u uw keuzes en besluiten beter onderbouwen. Voeren we alle benodigde onderhoud uit of stellen we uit?
Welke prijs-/kwaliteitverhouding past bij de gewenste resultaten. Samen met u doorlopen wij termijngevolgen en stemmen deze af op uw keuzes en plannen. Uiteraard is onze analyse gericht op het voorkomen van onverwachte risico’s, extra investeringen in de toekomst of afwaardering van de eventuele verkoopprijs.

 

Onderhoudsprogramma

Een belangrijk onderdeel voor een systematisch beheerbeleid is het onderhoudsprogramma. Op basis van inspectie en kennis wordt het onderhoudsgedrag van onderdelen van het pand in kaart gebracht. De noodzakelijke werkzaamheden worden geprognosticeerd en uitgezet in een planning.

Ook hier geldt: het onderhoudsprogramma wordt samen in kaart gebracht. We koppelen de werkzaamheden aan een tijd en drukken de werkzaamheden uit in geld. Hierdoor heeft de opdrachtgever altijd een betrouwbaar onderhoudsprogramma. Bovendien geldt bij Peter van de Kerkhof dat het onderhoudsprogramma geen statisch meerjarenplan is. Jaarlijks volgt er een update.

 

(Verf)Technisch advies

Advies bij Peter van de Kerkhof gaat ver. Een belangrijk aspect bij de advisering is het technisch maatwerk. Neem bijvoorbeeld het verftechnisch advies. Wat is de technische staat van de ondergrond? Wat is het gebruik van het te onderhouden goed? Welke kwaliteitseisen heeft de opdrachtgever?
Samen maken wij een advies met specificaties in begrijpelijke taal. Een advies dat bijdraagt aan bewuste keuzes, meetbare resultaat en een optimaal onderhoudsrendement.

 

Kleur historisch onderzoek

Bij monumentale panden gaat het niet alleen om goed onderhoud, maar ook om behoud van de historische waarde. Oorspronkelijke elementen vragen om zeer specifieke deskundigheid.Tegenwoordig hoeven we niet meer de archieven in om te weten te komen welke materialen en kleuren de basis van het vroegere onderhoud vormden. Met onze nieuwste technieken kunnen wij alle kleurlagen, tot wel 40 diktes, in beeld brengen. Zo stellen wij met u de originele kleur vast, zowel voor buiten als de binnen afwerking.

 

Kleur en vormgeving

Onderhoud is vaak een vereiste bij monumentale panden maar het behoud van de historische waarde mag niet onderschat worden. Oorspronkelijke details en kleurgebruik worden daarom door Peter van de Kerkhof nauwkeurig in kaart gebracht.

Bij een kleuronderzoek kan men met gebruik van de nieuwste technieken alle kleurlagen, tot wel veertig diktes, in beeld brengen. Op die manier kan de originele kleur vastgesteld worden, voor de binnen- en de buitenafwerking.
Door de jarenlange ervaring in het vormgeven van onderhoud kan Peter van de Kerkhof niet alleen technisch, maar ook esthetisch ondersteunen in het restylen van uw onroerend goed. Uw wensen worden vertaald in een visual en desgewenst in een proefopstelling.