Overheveling gemeentelijk onderhoud aan het schoolbestuur in 2015

De overheveling van de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk onderhoud aan schoolgebouwen in het primair onderwijs gaat per januari 2015 naar het schoolbestuur plaatsvinden. Een stap met gevolgen, zo weet ook Peter van de Kerkhof van Peter van de Kerkhof Onderhoud & Renovatie in ’s-Hertogenbosch.
“Een stap die heel mooi en goed kan uitpakken voor ieder schoolbestuur, maar dan moet er wel kennis van zaken zijn”, waarschuwt Van de Kerkhof. “Het is zaak om nu al stappen te ondernemen. Vooronderzoek zorgt voor veel duidelijkheid in een latere fase.”

 

Betaalbare oplossingen

Vandaar dat hij wil adviseren. “Niet met een jarenlang contract maar gewoon praktisch en met betaalbare oplossingen. Wij willen dat u volledig onderbouwt goede beslissingen neemt. We adviseren en begeleiden. Is de kennis overgedragen dan komen we alleen terug als het noodzakelijk is. Op een controleerbare manier maken wij onze toegevoegde waarde zichtbaar.” En daarmee maakt Van de Kerkhof een verschil in de markt: velen willen alles vastleggen voor de komende tien jaar. Waarom? “Waarom nu niet kijken hoe je investeringen kunt beperken door het onderhoud met praktische oplossingen duurzamer te maken. Neem het buitenschilderwerk: wie met regelmaat ook het houtwerk zeemt, zorgt op een eenvoudige manier ervoor dat het schilderwerk langer goed blijft. Resultaatgericht onderhoud, dat is onze missie. Efficiënt werken en heldere oplossingen bedenken, passend binnen het gewenste niveau van onze opdrachtgever.”

Door zijn jarenlange ervaring in de onderhouds- en renovatiebranche weet waar hij over praat. “Onze filosofie is gemakkelijk: praktische betaalbare oplossingen, het werk zó efficiënt mogelijk combineren en onze opdrachtgevers in kennis stellen van wat wij doen en waarom wij het doen. Wij praten van duurzame middelen en zoeken de grenzen van materialen. Uiteraard altijd gecontroleerd zodat verrassingen uitblijven. We praten dus over onderhoudsplannen op de korte termijn, met praktische duurzame oplossingen waarbij we kennis overdragen die later eenvoudig zelfstandig overgenomen kan worden.”

 

Verantwoordelijkheid

Uit een onderzoek van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, is gebleken dat 83 procent van de schoolbesturen en 73 procent van de gemeenten neutraal tot zeer positief staan ten opzichte van het overhevelen van het gemeentelijk onderhoud van het gemeentefonds naar de lumpsum vergoeding van scholen in het PO en (V)SO. “Logisch”, vindt ook Van de Kerkhof. “Je vergroot de verantwoordelijkheid van de scholen. Er ontstaan korte lijnen. Bovendien kan er ook een optimalisatie plaatsvinden door een betere planning en financiering. Maar dan moet er wel kennis en kunde zijn bij de schoolbesturen. Is die er niet dan kunnen schoolbesturen ook voor hele vervelende ontdekkingen komen te staan. Er schuilt dus wel degelijk een risico bij deze overheveling.”

Risico’s verkleinen. Dat is precies waar Van de Kerkhof mee wil ondersteunen: “Daarom bieden wij geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan waarin wij schoolbesturen kunnen voorbereiden op wat er komen gaat. Want u wilt als schoolbestuur toch ook weten of er mogelijkheden zijn om in 2014 bekostiging van de gemeente te krijgen voor onderhoudsingrepen die ook later kunnen worden uitgevoerd, maar dan voor rekening van het schoolbestuur zijn … Daarom is het zaak om te weten waar u aan toe bent, wat de status van uw schoolgebouw is en wat u qua onderhoudskosten kunt verwachten. Meten heeft een functie en het zorgt voor controleerbare oplossingen.”

Nieuwsgierig wat Peter van de Kerkhof voor uw school kan betekenen, nodig hem uit voor een vrijblijvend adviesgesprek.

info@peteronderhoudenrenovatie.nl of bel 073-8220668.